Правове регулювання договірних відносин перевезення в Україні протягом ХХ століття

Ірина Лукасевич-Крутник

Анотація


Досліджено правове регулювання договірних відносин перевезення в Україні протягом ХХ століття.
Здійснено правовий аналіз основних актів цивільного законодавства, які регулювали договір перевезення в цей період часу, та їх вплив на подальший розвиток вітчизняного законодавства.


Ключові слова


договір перевезення; договірні відносини перевезення; акт цивільного законодавства; правове регулювання договірних відносин; транспортні послуги

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права : Т. 2. / Шершеневич Г. Ф. – М., 1902.

Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 2 / уклад.: Ю. В. Білоусов, І. Р. Калаур, С. Д. Гринько [та ін.] / за ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. – К.: Правова єдність, 2009. – 1240 с.

Брагинский М. И. Договорное право. Кн. 4. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М. : Статут, 2003.

Гражданское уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по сосиавлению Гражданского Уложения / под ред. И. М. Тютрюмова. Т. 2. – СПб, 1910.

Богославець В. М. Договори про надання правових послуг: моногр. / В. М. Богославець – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного ун-ту імені Василя Стефаника, 2009.

Федорченко Н. В. Договірні зобов’язання з надання послуг: проблеми теорії та практики: моногр. / Н. В. Федорченко. – К. : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2015.

Научно-практичный комментарий к Основам гражданского законодательства Союзу ССР и союзных республик / под ред. С. Н. Братуся, Е. А. Флейшиц. – М., 1962.

Йоффе О. С. Обязательное право / О. С. Йоффе. – М., 1975


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.