Особливості фідуціарних правочинів в системі цивільного права України

Наталія Бутрин-Бока, Сніжана Дячук

Анотація


Досліджено правовідносини, що виникають між сторонами, в основу яких покладено довіру. Визначено основні риси фідуціарних правочинів, що застосовувалися за часів Стародавнього Риму, наведено основні підстави укладання таких угод за римським правом. Досліджено основні, найбільш поширені конструкції фідуціарних угод – представництво та довірче управління майном. Розглянуто правову природу фідуціарних правочинів, підстави виникнення та припинення правовідносин, що виникають з довірчих відносин. Зроблено певні висновки та пропозиції


Ключові слова


довіра; довірчі правовідносини; представництво; управління майном; фідуція; фідуціарний правочин

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дихта Н. М. Укладання договору доручення за цивільним законодавством України / Н. М. Дихта // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – № 34. – Т. 1. – С. 87–90.

Майданик Р. А. Поняття договору управління майном в цивільному праві України / Р. Майданик // Юридична Україна. – 2010. – № 7 (91). – С. 9–14.

Дихта Н. М. Фідуціарний договір у Римському приватному праві / Н. М. Дихта [Електронний ресурс] – Режим доступу : : http://www.apdp.in.ua/v33/40.pdf.

Дихта H. M. Спеціальні підстави припинення договору доручення за цивільним законодавством України / Дихта H. M. // Актуальні проблеми держави і права. – 2011 – № 61. – С. 551–559.

Полтавський О. В. До питання про фідуціарний характер договірних представницьких відносин / О. В. Полтавський // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 788–793.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.