Правове регулювання забезпечення прав дітей-інвалідів в Україні

Ігор Боднарчук, Антон Удич

Анотація


Охарактеризовано правове регулюванню забезпечення прав дітей з обмеженими можливостями в
Україні. Проаналізовано міжнародний правовий статус дитини та статус інваліда. Розглянуто характерні ознаки, за якими людина з обмеженими можливостями може вважатися інвалідом. Зазначено, що враховуючи те, що інвалідність має кілька критеріїв – соціальний, медичний та юридичний, в статті особливу увагу приділено саме юридичному, який базується на конституційній рівності прав та неприпустимості дискримінації за ознакою інвалідності. Обґрунтовано, що запровадження інклюзивної форми освіти в навчальних закладах має забезпечити повноцінну реалізацію права дітей з обмеженими можливостями на здобуття освіти


Ключові слова


дитина-інвалід; дитина з обмеженими можливостями; інклюзивна освіта; дитина з особливими освітніми потребами

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конвенція про права дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_021.

Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_g71.

Про освіту : Закон України, прийнятий 05.09.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон в редакції від 26.10.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/875-12/page2.

Лист МОН України № 1/9-280 від 05.06.2015 р. «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році».

Лист МОН України № 1/9-414 від 13.08.2014 р. «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.