Механізми забезпечення контролю за дотриманням правил захисту персональних даних в ЄС

Олександр Шевчук

Анотація


Проведено комплексний аналіз механізмів забезпечення контролю за дотриманням правил захисту персональних даних в Європейському Союзі. Спеціальну увагу приділено визначенню ролі співробітника з питань захисту даних та наглядового органу у забезпечення контролю та моніторингу за дотриманням правил захисту персональних даних в Європейському Союзі. Запропоновано розглянути обставини, що впливають на визначен-ня розміру штрафних санкцій за порушення правил захисту персональних даних в Європейському Союзі. Розглянуто, який вплив відіграє Європейська рада з питань захисту даних у забезпечення контролю за дотриманням
правил захисту персональних даних в Європейському Союзі.


Ключові слова


співробітник з питань захисту даних; механізм узгодженості; наглядовий орган; система «єдиного вікна»; штрафні санкції; кодекси поведінки; сертифікація; Європейська рада з питань захисту даних

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Преамбула Регламенту (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у сфері опрацювання персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний Регламент про захист даних), який вступить в силу 25 травня 2018 року. – Ч.46. [Електронний ресурс]. – Режим дотупу : http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/legal-updates/general-data-protection-regulation/.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.noerr.com/~/media/Noerr/PressAndPublications/News/2017/Noerr%20CEE%20News_General%20Data%20Protection%20Regulation.pdf.

Регламент (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у сфері опрацювання персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС. – С. 54. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

Регламент (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у сфері опрацювання персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС. – С. 51. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.whitecase.com/publications/article/chapter-14-data-protection-authorities-unlocking-eu-general-data-protection.

Преамбула Регламенту (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у сфері опрацювання персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС. – Ч. 445. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://iapp.org/news/a/top-10-operational-impacts-of-thegdpr-part-10-consequences-for-grpr-violations/.

Регламент (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у сфері опрацювання персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС. [Електронний ресурс]. – С. 40. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

Регламент (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у сфері опрацювання персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС. – С. 42. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

Регламент (ЄС) 2016/679 про захист фізичних осіб у сфері опрацювання персональних даних і про вільний рух таких даних та про скасування Директиви 95/46/ЄС. – С. 68. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.