Сутність страхування як інституту фінансового права

Оксана Шевчук

Анотація


Досліджено правову природу страхування як суспільного явища, що, з одного боку, виступає як елемент фінансової системи країни, з іншого, – як механізм захисту осіб від негативних наслідків певних непередбачуваних подій. Висвітлено саме фінансово-правовий аспект страхової діяльності.


Ключові слова


страхування; фінансово-правове регулювання страхової діяльності; страховий фонд; фінансово-правовий режим страхування; обов’язкове страхування; добровільне страхування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Мамедов А. А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности // А. А. Мамедов – М. : Юриспруденция, 2004. – 144 с.

Ефимов С. Л. Экономика и страхование: энциклопедический словарь. – М. : Церих-Пэл, 1996. – 286 с.

Осадець С. С.Страхування: підруч. / С. С. Осадець, Т. М. Артюх, В. Л. Бабко, Т. В. Бабко, А. В. Бушанський. – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с.

Рейтман Л. И. Личное страхование при социализме / Л. И. Рейтман – М. : Финансы и статистика, 1982. – 142 с.

Заруба О. Д. Страхова справа: підруч. // О. Д. Заруба – К. : Знання, 1998. – 254 с.

Гражданское право: учеб. / под. ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М. : ПБЮЛ Л. В. Рожников, 2000. – Т. 2. – 856 с.

Блащук Т. В. Цивільно-правове регулювання особистого страхування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 255 с.

Біленчук Д. П. Страхове право України / Д. П. Біленчук, П. Д. Біленчук, О. М. Залетів, Н. І. Клименко. – К. : Атіка, 1999. – 367 с.

Бекерська Д. А. та ін. Фінансове право: навч. посіб. / Д. А. Бекерська, Л. К. Воронова, І. Б. Заверуха, Н. К. Ісаєва [та ін.]; за ред. Л. К. Воронова – К. : Вентурі, 1998. – 383 с.

Вінник О. М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище / О. М. Вінник – К. : Знання, 2008. – 308 с.

Шахов В. В. Введение в страхование/ В.В. Шахов. – [2-е изд]. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 289 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.