Юридична відповідальність працівників спеціалізованої антикорупційної прокуратури України

Сергій Савранчук

Анотація


Досліджено сучасний стан законодавчого регулювання юридичної відповідальності працівників органів
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та формування ідей і способів щодо подолання існуючих проблем.


Ключові слова


Спеціалізована антикорупційна прокуратура; працівник прокуратури; відповідаль-ність; юридична відповідальність; поняття юридичної відповідальності; прокуратура України

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Проневич О. С. Дисциплінарна відповідальність прокурорів: доктринальне обґрунтування і легальне закріплення / О. С. Проневич // Вісник ХНУВС. – 2015. – № 3 (70). – С. 213 – 222.

Дьомін Ю. М. Прокурорський нагляд в Україні на сучасному етапі: моногр. / Ю. М. Дьомін. – К. :УкрІН-ТЕІ. – 2013. – 308 с.

Братусь С. Н. Юридична відповідальність і законність / С. Н. Братусь. – K. : Юрид. літ., 1976. – 215 с.

Марчук В. П. Словничок юридичних термінів : навч. посіб. / В. П. Марчук. – К. : МАУП, 2003. – 128 с.

Лук’янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку : монографія / Д. М. Лук’янець. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – 220 с.

Закон України Про прокуратуру, прийнятий 14 жовтня 2014 року // Офіційний вісник України. – 2014. – № 87. – Ст. 2471.

Івчук М. Ю. Юридична відповідальність працівників прокуратури України [Електронний ресурс] / М. Ю. Івчук // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 397–401. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2010-4/10imjppu.pdf.

Скакун О. Ф. Теорія держави іправа : [підруч.] // О. Ф. Скакун. – Харків : Консум,. 2001. – 656 с.

Ковбасюк Ю. В. Державна служба : [підруч.] // Ю. В. Ковбасюк – К. : НАДУ, 2012. – 372 с.

Манькут А. Поняття юридичної відповідальності працівників прокуратури / А. Манькут // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 2. – С. 158–161.

Постанова Верховної ради України «Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України», прийнята 06.11.1991 р. // Вісник Верховної ради України. – 1992. – № 4. – Ст. 15.

Закон України «Про запобігання корупції» прийнятий 14 жовт. 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/.