Адміністративно-правові відносини у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні

Людмила Савранчук

Анотація


Досліджено особливості адміністративно-правових відносин у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів. Сформульовано авторське визначення дефініції «адміністративно-правові відносини у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»


Ключові слова


адміністративно-правові відносини; обов’язкове страхування цивільної відповідальності; транспортний засіб

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Статистичні відомості Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mvs.gov.ua/.

Линник Г. О. Адміністративно-правові відносини в інформаційній сфері / Г. О. Линник // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 8. – С. 73–75.

Колпаков В. К. Курс адміністративного права України : підруч. / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко [та ін.] − [2-ге вид., перероб. і допов.] − К. : Юрінком Інтер, 2013. – 872 с.

Закон України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів прийнятий 01 лип. 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 1. – Ст. 1.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 груд. 1984 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/

Адміністративне право: конспект лекцій / уклад.: Л. В. Єрофеєнко. – Харків : Харківський нац. авто.-дор. ун-т, 2015. – 134 с.

Закон України «Про страхування», прийнятий 07 берез. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

Кашкарьова О. В. Страхові відносини як інститут фінансового права [Електронний ресурс] / О. В. Кашкарьова // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 314–318. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12kovifp.pdf.

Конституція України від 28 черв. 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Божка Валерія Віталійовича щодо офіційного тлумачення положень п. 13.1 ст. 13 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 23.12.2014 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 4. – Ст. 70.

Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/.