Децентралізація публічної влади: європейський досвід та поступ України

Оксана Росоляк, Ольга Дякович

Анотація


Висвітлено досвід децентралізації у країнах ЄС та проаналізовано можливості його використання в
Україні. Доведено, що однiєю з передумoв децентралiзацiї публiчнoї влади в контексті її демoкратизму i забезпечення нарoдoвладдя є визнання, правове врегулювання i впрoвадження реформи мiсцевoгo самoврядування дo правoвoї системи держави.


Ключові слова


децентралізація; адміністративна реформа; публічна влада; народовладдя; європейський досвід

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бабінова О. О. Державна регіональна політика і регіональний розвиток : сучасні реалії України та європейський досвід / О. О. Бабінова. – К. : Фенікс, 2011. – 268 с.

Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії : моногр. / В. І. Борденюк. – К. : Парлам вид-во, 2007. – 576 с.

Бориславська О. Децентралізація публічної влади : досвід європейських країн та перспективи України / О. Бориславська, І. Заверуха, Е. Захарченко [та ін.]; [Електронний ресурс]. Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO. – К. : ТОВ «Софія». – 2012. – 128 с. – Режим доступу : http://despro.org.ua/media/upload/decentral_zac_ya_publ_chno_vladi_dosv_d_evropeyskih_derzhav_ta_perspektivi_ukra_ni(2).pd.

Брюке Ф. Форми регіоналізації в Європі / Ф. Брюке // Організація регіональної та місцевої влади: досвід держав-членів Європейського Союзу : Спеціальне доповнене видання Українсько-європейського журналу з міжнародного та порівняльного права. – К. : Вид-во ТОВ «Українська консалтингова група», 2005. – 128 с.

Їжак О. Принцип субсидіарності ЄС і межі його застосування в Україні / О. Їжак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://db.niss.gov.ua/ docs/polmil/185.htm.

Теорія та практика європейського врядування : навч. посіб. / Л. Л. Прокопенко, О. М. Рудік, І. А. Шумляєва, Н. М. Рудік. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. – 216 с.

Ткачук А. Місцеве самоврядування та децентралізація : практ. посіб. / А. Ткачук ; Швейцарсько–український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія», 2012. – 186 с.

Державна політика, законодавчі напрацювання, проміжні результати першого етапу децентралізації влади в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://decentralization.gov.ua/about.

Суть реформи органів місцевого самоврядування (децентралізації) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://icps.com.ua/assets/uploads/images/files/verstka_decentralizaciya.pdf.

Paweł Antkowiak. Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykadzie samorządu terytorialnego [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4046/1/Pawe%C5%82%20Antkowiak%20-%20Decentralizacja%20w%C5%82adzy%20publicznej%20w%20Polsce.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.