Процедура резолюції (вотуму) недовіри як форма парламентської відповідальності кабінету міністрів України

Нікіта Лихачов

Анотація


Досліджено парламентську відповідальність Кабінету Міністрів України, зокрема однієї з її форм –
резолюції (вотуму) недовіри. Визначено поняття та проаналізовано ознаки парламентської відповідальності уряду України. Розглянуто процедуру резолюції недовіри Кабінету Міністрів України.


Ключові слова


уряд; Кабінет Міністрів України; парламентська відповідальність; резолюція (вотум) недовіри

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР : Закон України № 1554-XII від 17.09.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1554-12.

Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття Конституції України : Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України № 1к/95-ВР від 08.06.1995 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1%D0%BA/95-%D0%B2%D1%80.

Про внесення змін до Конституції України : Закон України № 2222-IV від 08.12.2004 р. ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/ ed20060101/page2.

Конституція України : № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України № 950 від 18.07.2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-%D0%BF/ page5.

Коментар до Регламенту Верховної Ради України / Лінецький С. В., Крижанівський В. П.. – К., 2015. – 730 с.

Регламент Верховної Ради України : № 1861-VI від 10.02.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17.

Про недовіру Кабінетові Міністрів України : Резолюція Верховної Ради України № 2393-III від 26.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2393-14.

Мартинюк Р. С. Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці: компаративний аналіз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://naub.org.ua/?p=1171.

Павленко Р. М. Парламентська відповідальність уряду: світовий та український досвід / Р. М. Павленко. – К. : КМ Академія, 2002. – 253 с.

Мартинюк Р. Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р. // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 4 (51). – С. 84–91.

Совгиря О. В. Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти // Адвокат. – 2012. – № 12 (147). – С. 28–35.

Про Кабінет Міністрів України : Закон України № 794-VII від 27.02.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/794-18.

Коліушко І. Б. Про запровадження у сферу виконавчої влади посад державних політичних діячів / І. Коліушко, В. Тимощук // Право України. – 2000. – № 2. – С. 10–12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.