Окремі аспекти діяльності органів місцевого самоврядування та громадськості в зарубіжних країнах, спрямовані на забезпечення прав осіб з інвалідністю

Сергій Коханчук

Анотація


Досліджено окремі аспекти діяльності органів місцевого самоврядування та громадськості в зарубіжних країнах, спрямовані на забезпечення прав осіб з інвалідністю. Запропоновано впровадити досвід окремих країн світу у національне законодавство з метою удосконалення діяльності суб’єктів публічної адміністрації.


Ключові слова


особа з інвалідністю; органи місцевого самоврядування; громадськість; програми; плани; права; свободи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Disability & development how to include persons with disabilities in development cooperation [Електронний ресурс]. – 2015. – Режим доступу : http://www.ridsnetwork.org/files/2015/06/disabilitaesviluppo_eng.pdf.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities: First Report of Canada [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу : http://www.ccdonline.ca/en/international/un/canada/crpd-first-report.

Думбаев А. Е. Инвалид, общество и право / А. Е. Думбаев, Т. В. Попова. – Алматы : ТОО «Верена», 2006. – 180 с.

Соболь Є. Ю. Діяльність органів публічної влади щодо реалізації та захисту прав та свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика : дис. … д-ра. юрид. наук : 12.00.07 / Є. Ю. Соболь. – Запоріжжя, 2015. – 546 с.

Социальный заказ как инструмент социальной политики. – Минск. : Представительство ООН/ПРООН в Республике Беларусь, 2009. – 64 с.

Корнієвський О. А. Громадські об’єднання у системі національної безпеки держави : моногр. / О. А. Корнієв-ський. – К. : Альтерпрес, 2010. – 396 с.

К независимой жизни : пособ. [для инвалидов и их организаций]. − М. : Библиотека НКО. − 120 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://perspektiva-inva.ru/userfiles/publication/k-nezavisimoi-zhizni.pdf.

Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 15 а) приложения к резолюции 5/1 Совета по правам человека Соединенные Штаты Америки. – ГА ООН Женева, 1−12 ноября 2010 года. – 27 с. – [Електронний ресурс] Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики. – Режим доступу : http://ombudsman. kg/special-reports/ 14-nacionalnyy-doklad-predstavlennyy -v-sootvetstvii-s-punktom -15-a- prilozheniyak-rezolyucii-5-1- soveta-po-pravam-cheloveka.html.

Корнюшина Р. В. Зарубежный опыт социальной работы: учеб. пособ. / Р. В. Корнюшина. – Владивосток : ТИДОТ ДВГУ, 2004. – 84 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.