Інформаційна політика в діяльності правоохоронних органів

Наталя Голота

Анотація


Висвітлено основні засади інформаційної політики в діяльності правоохоронних органів. Виділено основні ознаки, притаманні формам діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення державної інформаційної політики. Розглянуто питання створення спеціалізованої Координаційної ради.

Ключові слова


інформаційна політика; правоохоронні органи; інформатизація; відкритість; спеціалізований орган

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Арістова І. В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ірина Василівна Арістова; Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2002. – 40 с.

Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О. М. : моногр. – Харків : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 368 с.

Негодченко О. Н. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ : організаційно-правові засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Олександр Володимирович Негодченко. – Харків : Б.в., 2004 . – 36 с.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3781-12.

Негодченко О. Н. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ : організаційно-правові засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Олександр Володимирович Негодченко. – Харків : Б.в., 2004. – 36 с.

Про затвердження Положення про Департамент комунікації Національної поліції України. Наказ Нац. поліції України № 145 від 04.12.2015 р. [Електронний ресурс]. Національна поліція: тимчас. веб-сайт. – Режим доступу : https://www.npu.gov.ua/uk/ publish/article/1854459.

Бєляков К. Деякі питання інформційної політики правоохоронних органів Украни у період інформа-тизації / Костянитн Бєляков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.crime-research.ru/library/beliakov.htm.

Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України. Постанова Кабінету Міністрів України № 2 від 14 січня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mip.gov.ua/content/pro-ministerstvo.html.

За результатами моніторингу діяльності органів державної влади в сфері інформаційної політики та регуляції медіа у першому півріччі 2017-го року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita.mediasapiens.ua/content/files/dm_derjava_report_2017_internet.pdf.

Бєляков К. Деякі питання інформційної політики правоохоронних органів Украни у період інформатизації/ Костянитн Бєляков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.crime-research.ru/library/beliakov.htm


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.