Юридична техніка земельного кодексу УСРР 1922 р., Закону «Про ліси УСРР» 1923 р., Гірничого кодексу УСРР 1928 р

Олександр Патлачук

Анотація


Розглянуто юридичну техніку прийнятих в 20–30-х рр. минулого століття кодифікованих актів, в яких
регламентувались питання охорони природних об’єктів. Показана наявність дуже складної системи ієрархічної побудови трьох актів, розділів, які не мають поділу на глави та не рівномірне розподілення матеріалу в середині кодифікованих актів. Доведено, що найбільший за обсягом та кількістю статей є Земельний кодекс УСРР 1923 р., а найбільша кількість питань юридичної відповідальності зафіксована в Гірничому кодексі УСРР 1928 р., яка становить майже 6,2% від загальної кількості матеріалу.


Ключові слова


юридична техніка; кодекс; закон; юридична відповідальність; кількісні показники; УСРР

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Усенко И. Б. Первая кодификация законодателства Украинской ССР // И. Б. Усенко / АН УССР ; Институт государства и права. – К. : Наукова думка, 1989. – 120 с.

Грищук В. К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини : моногр. // Грищук В. К. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та праваю, 2013. – 768 с.

Мунтян В. Л. Правова охорона лісів Української РСР / В. Л. Мунтян. – К. : Вид-во АН УРСР, 1964. – 84 с.

Кіндюк Б. В. Історія українського лісового законодавства. Часи визвольних змагань та період НЕП 1917–1929 рр. // Б. В. Кіндюк – Одеса : Фенікс, 2011. – 168 с.

Сурілова О. О. Державне управління використанням і охороною надр України : моногр. // О. О. Сурілова – Львів : Галицька видавнича спілка, 2014. – 342 с.

Козьяков Д. І. Правове регулювання організації та діяльності органів гірничого нагляду України у 20–30 рр. ХХ ст..: історико правовий аспект / Д. І. Козьяков // Право і суспільство. – 2014. – № 4. – с. 150–157.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.