Місце та роль указів як підзаконних нормативно-правових актів в системі охорони природи

Борис Кіндюк

Анотація


Розглянуто історію використання та розвитку указного права в дореволюційній Росії та СРСР з метою охорони природних об’єктів. Досліджено причини прийняття указів Президії Верховної Ради СРСР, спря-мованих на охорону надр, рибних запасів, земельних угідь, лісів, що передбачають покарання за порушення правил полювання, а також виконано розрахунок їх кількісних показників.

Ключові слова


указ; охорона природи; закон; Президія Верховної Ради СРСР; указне право; кількісні показники; універсал

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Коркунов Н. М. Указ и закон / исслед. Н. М. Коркунова. – СПб. : тип. М. М. Стасюлевича, 1894. – VIII, 408 с.

Лучин В. О. Указное право в России / В. О. Лучин. – М., ХГЦ «Велес», – 1996. – 51 с.

Бобров Р. В. Исторические аспекты лесной политики / Р. В. Бобров. – М., 1990. – 52 с.

Редько Г. И. Петр І об охране природы и использовании природных ресурсов / Г. И. Редько, В. П. Шлапак. – К. : Либідь, – 1993. – 171 с.

Лукьянова Е. А. Указное право как российский политико-правовой феномен / Российское право / Е. А. Лукьянова. – 2001. – № 10. – С. 55–67.

Про охорону природи Української РСР: Закон УРСР від 30 червня 1960 р. / Відомості Верховної Ради УРСР // 1960. – № 23. – Ст. 175.

Искоян А. Б. Правовое регулирование охраны и использования растительного мира (нелесной растительности); за ред. Колбасова О. С. – Ереван, Изд-во Ереван. ун-та, 1987. – 132 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.