Кількісні показники норм юридичної відповідальності за злочини проти власності в КК УСРР 1922 р

Владислав Грабовий

Анотація


Розглянуто причини прийняття КК УСРР 1922 р. та проведено розрахунки кількісних характеристик
статей, які регламентують відповідальність за злочини проти власності. Зазначено, що кодифікований акт характеризувався значним діапазоном санкцій, які коливалися від штрафів розміром 100 крб. золотом до вищої міри покарання, що дозволило побудувати сходи покарань за злочини проти власності. Показано несистемний характер викладення КК УСРР 1922 р., у якому такі злочини містилися в трьох Розділах – II, IV, VI, з яких найбільша сума знаків припадала на Розділ VI, що складало 9,57% від загальної кількості знаків акта.


Ключові слова


Кримінальний кодекс УСРР 1922 р.; покарання; штраф; конфіскація майна; юридична відповідальність; вища міра покарання

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Уголовный кодекс УССР, утвержденный ВУЦИК 23 августа 1922. Xарьков : Госюриздат, 1922.

Первая кодификация законодательства Украинской ССР // Усенко И. Б. / АН УССР; Институт государства и права. К : Наукова думка, 1989. – 120 с.

Фріс П. Л. Нарис історії кримінально-правової політики України / П. Л. Фріс – К. : Атіка, 2005. – 124 с.

Копиленко О. Л. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам’яток права // О. Л. Копиленко., Б. В. Кіндюк // Юридична Україна. – 2016. – № 7–8. – С. 4–12.

Беніцький А. С. Відповідальність за причетність до злочину та співучасть у злочині згідно з Кримінальним кодексом УСРР 1922 і 1927 рр. // А. С. Беніцький // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2013. – Вип. 4. – С. 197–206. – (Сер. юридична).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.