Генеза правового забезпечення освітньої реформи в незалежній Україні

Сніжана Верба

Анотація


Проаналізовано нормативно-правову базу управління вищою освітою України. Закцентовано увагу на
статтях нормативно-правових актів, які регламентують питання забезпечення вищої освіти в Україні.


Ключові слова


система освіти; міністерство освіти; закон; положення; освітні реформи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Буличева Н. А., Сучасні правові та організаційні проблеми фінансування вищої освіти в Україні. [Електронний ресурс] / Н. А. Буличева, Ю. І. Пивовар. – Режим доступу : http://radnuk.info/statti/255-finpr/3593-2010-01-29-18-50-22.html.

Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання: нормат. зб. ; за заг. ред. М. Ф. Степка, Л. М. Горбунової. – К. : Форум, 2007. – Т. 1. – 798 с.

Мазак А. В. Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадського суспільства в Україні: регіональний аспект: дис… к. держ. упр. – К., 2005. – 199 с.

Прокопенко Л. Л. Процеси державотворення і освіта.

Радамська Л. А. Українська система вищої освіти: переваги й недоліки Болонського процесу / Л. А. Радамська, А. С. Стадній [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Radomska_Stadniy.php.

Турчин Я. Болонський процес та зона вільної торгівлі з ЄС: спільне для України?! / Я. Турчин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://blogs.korrespondent.net/users/blog/areal90/a88554.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.