Світовий досвід акцизного оподаткування та його імплементація в Україні в контексті детінізації економіки

Олександра Олійничук, Яна Швець

Анотація


Відображено ключові моменти акцизного оподаткування. Висвітлено вітчизняне правове регулювання акцизного податку. Проаналізовано міжнародний досвід акцизного оподаткування та окреслено
напрями його імплементації в Україні в контексті детінізації економічних процесів.

 

Отражено ключевые моменты акцизного налогообложения. Освещено отечественное правовое
регулирование акцизного налога. Проанализирован международный опыт акцизного налогообложения и намечены направления его имплементации в Украине в контексте детенизации экономических процессов.

 

The key points of excise taxation were shown in the article. The domestic legal regulation of excise tax is
highlighted. The international experience of excise taxation was analyzed and the directions of its implementation in Ukraine were outlined in the context of deshadowing of the economic processes.


Ключові слова


акцизний податок; ставки акцизного податку; підакцизні товари; податкове законодавство; тіньова економіка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» № 18-92 від 26.12.1992 р. (втрата чинності

від 01.01.2011 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/18-92.

Баранова В. Г. Податкова система / В. Г. Баранова. – Одеса: ОНЕУ, 2014. – 344 с.

Євсєєва І. О. Напрями удосконалення акцизного оподаткування в контексті виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. / І. О. Євсєєва, Н. М. Лисенька, І. О. Трубін. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – 58 с.

Карпенко С. П. Сутність та особливості акцизного оподаткування: світовий досвід та перспективи

в Україні / С. П. Карпенко // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 117–122.

Тенденції тіньової економіки в Україні у І кварталі 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=T

endentsiiTinovoiEkonomiki.

Хлєбнікова І. І. Фіскально-адміністративні технології управління акцизним податком / І. І. Хлєбнікова // Вісник КНУТД. – 2013. – №5. – С. 159 – 164.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.