Судова реформа – вагомий крок до європейського правосуддя

Наталія Чудик

Анотація


Розглянуто важливу проблему – законодавче забезпечення реформи системи судової влади в Україні.
Вказано на недоліки прийнятих правових норм, що регулюють дане реформування і шляхи їх вирішення.

 

Рассмотрено важную проблему – законодательное обеспечение реформы системы судебной власти в
Украине. Указано на несовершенство прийнятых правовых норм что регулируют это реформирование и пути их разрешения.

 

The article considers an important problem - legislative support for the reform of the judiciary system in
Ukraine. Specifies the shortcomings of the adopted legal norms regulating this reform and the ways of their solution.


Ключові слова


судова влада; реформа; правосуддя; система судової влади; суд

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про судоустрій і статус суддів: Закон України. – №1402/1 // Офіційний вісник України. – 2016. –

Ст. 1900.

Конституція України. Офіційний текст. – К. – 2016. – С. 15–16.

Закон України «Про внесення змін до Конституції» від 2.06.2016 р. / [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.