Проблема вдосконалення антикорупційного законодавства України в контексті впровадження міжнародного досвіду

Богдан Прокопів, Вероніка Бейгер

Анотація


Висвітлено проблематику основних аспектів поняття корупції та його основних складових. Проаналізовано міжнародний досвід у сфері боротьби з корупцією, здійснено порівняльно-правовий аналіз механізмів запобігання та боротьби з корупцією України та провідних європейських країн. Надано ряд ключових рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у сфері боротьби з корупцією.

 

Показано проблематику основных аспектов понятия коррупции и его основных составляющих. Проанализирован международный опыт в сфере борьбы с коррупцией, осуществлен сравнительно-правовой анализ механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией Украины и ведущих европейских стран. Предоставлен ряд ключевых рекомендаций по усовершенствованию законодательства в сфере борьбы с коррупцией.

 

In this article highlighted the main aspects of the concept of corruption and its main components. There
analyzed international experience in the field of combating corruption, made the comparativeanalysis of mechanisms of prevention and fight against corruption of Ukraine and leading European countries i. Provided a number of key recommendations for improving anti-corruption legislation.


Ключові слова


корупція; боротьба з корупцією; відповідальність; міжнародний досвід

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), – 2014,

№ 49. ст. 2056.

Берднікова К. Вдосконалення діючого антикорупційного законодавства та аналіз оновленої системи

запобігання і протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / К. Берднікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 1. – С. 100–103. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2014_1_25.

Захарченко В. Ю. Удосконалення законодавства у сфері протидії корупції в Україні [Електронний ресурс] / В. Ю. Захарченко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2013. – № 1. – С. 3–10. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2013_1_3

Клок О. В. Актуальні проблеми вдосконалення антикорупційного законодавства України [Електронний ресурс] / О. В. Клок. // Теорія і практика правознавства. – 2015. – Вип. 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_1_23

Чепелюк Василь. Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією [Електронний ресурс] / Всеукраїнське громадське об’єднання «Успішна Україна». Режим доступу : http://uspishnaukraina.com.ua/strategy/69/244.html

Transparency International Ukraine. Електронний ресурс. – Режим доступу : https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2016/.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.