Захист прав добросовісного набувача у разі витребування майна з чужого незаконного володіння

Юлія Гладьо

Анотація


Зазначено, що проблематика захисту прав добросовісних набувачів майна при витребуванні майна з
чужого незаконного володіння є надзвичайно актуальною з огляду на збільшення кількості позовів про витребування майна з чужого незаконного володіння. Досліджено способи захисту прав добросовісних набувачів у таких справах. Запропоновано деякі зміни до чинного законодавства України.

 

Подчеркнуто, что проблематика защиты прав добросовестных приобретателей имущества при истребовании имущества из чужого незаконного владения является чрезвычайно актуальной, учитывая увеличение количества исков об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Исследовано способы защиты прав добросовестных приобретателей в таких делах. Предложены некоторые изменения в действующее законодательство Украины.

 

The problem of bona fide purchaser rights’ protection in case of property reclamation from illegal possession is extremely relevant in view of the increasing number of claims on property reclamation from illegal possession. The article investigates ways to protect the rights of bona fide purchasers in such cases. Some changes to the current legislation of Ukraine are proposed.


Ключові слова


добросовісний набувач; витребування майна з чужого незаконного володіння; захист власності; підстави витребування майна

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://

zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1452847174915960.

Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав» № 5 від 07.02.2014 р. // [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14/print1465369585430821.

Правовий висновок Верховного Суду України у справі № 6-136 цс 12// № 6- [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/1D50985923E4D8BFC2257ABE0036DCD5?op

endocument.

Постанова Львівського апеляційного господарського суду від 31 березня 2015 р. / справа № 921/368/13-г/18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/43444510.

Постанова Вищого господарського суду України від 14 липня 2016 року: справа № 914/3178/13// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59004039.

Постанова Верховного Суду України від 16 грудня 2015 року: справа № 6-2510ц15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/1DD577F3125FE4F0

C2257F2B003E3C46.

Науково-практичний коментар ЦК України / за ред. В. М. Коссака. – К. : Істина, 2004. – 976 с.

Рішення Господарського суду Львівської області від 16 лютого 2016 року: справа №914/4348/15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 18 лютого 2010 року : справа № 2/405-08(8/51-07(31/43) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Постанова Вищого господарського суду України від 27 лютого 2007 року: справа № 10/81р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Рішення Апеляційного суду Вінницької області від 18 грудня 2015 року/ справа № 127/7453/15-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Рішення Кролевського районного суду Сумської області від 13 жовтня 2010 року : справа №2-1958/10

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Рішення Апеляційного суду Запорізької області від 01 червня 2016 року: справа № 310/924/16-ц [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/58115196.

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: постанова Пленуму Верховного Суду України №6 від 27.03.1992 року // Вісник Верховного Суду України, 2009, 00, № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0006700-92.

Практика розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними :Узагальнення Верховного Суду України від 24.11.2008 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0003700-08.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.