Окремі проблеми правового забезпечення здійснення моніторингу діяльності органу місцевого самоврядування у питаннях надання адміністративних послуг

Анна Мокрицька, Анна Петриків

Анотація


Наведено основні чинники здійснення результативного громадського моніторингу діяльності органів
місцевого самоврядування в контексті надання адміністративних послуг. Розглянуто деякі проблемні питання правового забезпечення здійснення моніторингу діяльності органу місцевого самоврядування в сфері надання адміністративних послуг.

 

Приведены основные факторы осуществления результативного общественного мониторинга деятельности органов местного самоуправления в контексте предоставления административных услуг. Рассмотрены некоторые проблемные вопросы правового обеспечения осуществления мониторинга деятельности органа местного самоуправления в сфере предоставления административных услуг.

 

Fundamental aspects for successful citizen-based monitoring of local governance’s activities in administrative services-delivery have been presented. Some issues of the legal support for monitoring of local governance’s activities in administrative services-delivery are given.


Ключові слова


нормативно-правове забезпечення; органи місцевого самоврядування; моніторинг; громадський моніторинг; адміністративні послуги; якість надання адміністративних послуг

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про адміністративні послуги: Закон України № 5203-VI від 6 вересня 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 3 листопада 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua.

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України № 13 від 03.01.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

zakon4.rada.gov.ua.

Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України № 57 від 30.01.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua.

Monitoring and Evaluation of Public Services: Tool Summary / World Alliance for Citizen Participation. –

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pgexchange.org/images/toolkits/PGX_H_M&E%20of%20

public%20services.pdf.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.