Правове забезпечення взаємодії України та МВФ в економічній та фінансовій сферах

Ярина Жукорська

Анотація


Досліджено правове забезпечення взаємодії України та МВФ в економічній та фінансовій сферах. Визначено позитивні та негативні моменти їх співпраці.

 

Исследовано правовое обеспечения взаимодействия Украины и МВФ в экономической и финансовой сферах. Определено положительные и отрицательные моменты их сотрудничества.

 

In the article, the author conducts research on legal provision of interaction between Ukraine and the IMF in
the economic and financial spheres. Identifies the positive and negative aspects of this collaboration.


Ключові слова


меморандум; механізми фінансування; реформи; вплив; борги; соціальні фактори

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього

агентства по гарантіях інвестицій [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. –

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-12.

Меморандум про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ba.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/memorandum-z-mvf.pdf.

Загальні умови надання позик (Міжнародний Банк Реконструкції та Розвитку): ред. вiд 03 лютого 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996_065.

Хорошковський В. М. Базові моделі економічного розвитку як теоретична основа й умова співробітництва з МВФ ті Світовим банком / В. М. Хорошковський // Актуальні проблеми економіки. – № 5. – 2009. – С. 21–25.

Козик В. В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н .Б.

Філіпенко А. С. Міжнародні валютно-кредитні відносини: підруч. / А. С. Філіпенко, В. І. Мазуренко,

В. Д. Сікора. – К. : Либідь, 1997. – 208 с. –С. 49.

Онищенко Н. Г. Співробітництво Міжнародного валютного фонду та України в забезпеченні реалізації програм макроекономічної і фінансової стабілізації в Україні / Н.Г. Онищенко // Вісник Університету

Руденко Р. Роль Міжнародного валютного фонду у макроекономічній стабілізації України / Р. Руденко, О. Сущенко // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 1–2. – С. 23–30.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.