Реалізація законодавства Австро-Угорщини щодо загального виборчого права в Східній Галичині на поч. ХХ ст

Анжеліка Баран

Анотація


Висвітлено процес становлення української політичної еліти та її парламентську боротьбу з відстоювання національних прав та свобод українського населення Східної Галичини у складі Австро-Угорської імперії, розкриваючи хід виборчих кампаній до австрійського парламенту на поч. ХХ ст.

 

Осветлен процесс становления украинской политической элиты и ее парламентскую борьбу по отстаиванию национальных прав и свобод украинского населения Восточной Галиции в составе Австро-Венгерской империи, раскрывая ход избирательных кампаний в австрийский парламент в начале ХХ века.

 

In the given article the author describe the election campaigns to the Austrian Parliament at the XX century, the author also depicts the process of formation of the Ukrainian political elite and its parliamentary struggle against the defending national rights and freedoms of Ukrainian population of Eastern Galicia.


Ключові слова


депутат; австрійський парламент; Східна Галичина; виборча система; політична еліта

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Баран А. В. Виборча кампанія у Галичині до австрійського парламенту у 1907 р. : перебіг та результати // А. В. Баран. – Часопис Академії адвокатури України – № 16. – 2012 – С. 1–6.

Левицький К. Наша свобода або які ми маємо права / К. Левицький. – Львів : З друкарні т-ва ім. Шевченка, 1888. – 30 с.

Андрухів І. О. Кость Левицький: сторінки життя / І. О. Андрухів. – Надвірна : ЗАТ «Надвірнянська

друкарня, 2009. – 103 с.

Романчук Юліян Перший український віцепрезидент австрийської палати послів. Його житє і діяль-ність. В 30-літній ювілей його посольської діяльності / Юліян Романчук. – Львів : б.в., 1913.

Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914–1918: ч. 3. /

Кость Левицький. – Львів : б. в., 1930. – 776 с.

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848– 1914 рр. / К. Левицький. – Львів :

Андрусяк Т. Українсько-жидівська передвиборна коаліція 1907 року [Електронний ресурс] // Т. Андрусяк / Незалежний культурологічний часопис «Ї». – Вип. 8. – 1996. – Режим доступу : http://www.ji.lviv.ua.

Кугутяк М. В. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р.) /

М. В. Кугутяк. – Івано-Франківськ : б.в., 1993. – 199 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.