Правова культура журналістів в сучасному інформаційно-правовому просторі

Сергій Банах

Анотація


Проаналізовано поняття правової культури журналістів у сучасному інформаційно-правовому просторі. Визначено основні вимоги, яким має відповідати журналіст, який пише на правову тематику.

Проанализировано понятия правовой культуры журналистов в современном информационно-правовом
пространстве. Определены основные требования, которым должен отвечать журналист, пишущий на правовую тематику.

The concept of journalist legal culture in the modern information and legal space are analyzed in article. The basic requirements for a journalist who writes on legal issues are determined.


Ключові слова


журналіст; правова культура; правова інформація; правове життя; юридичний термін; правові цінності; засоби масової інформації

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Буроменський М. Основи судової журналістики: посіб. для журналістів / Михайло Буроменський,

Олександр Сердюк, Ірина Підкуркова. – К. : USAID, 2009. – 72 с.

Макеєва О. М. Правова культура як елемент правової системи / О. М. Макеєва // Часопис Київського

Макеєва О. М. Правова культура як фактор реалізації виховної функції права / О. М. Макеєва,

Т. М. Дробович // Карпатський правничий часопис. – 2014. – № 6. – С. 50–55.

Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства : моногр. / за заг. ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. – X. : Право, 2007. – 248 с.

Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: моногр. /

Л. М. Герасіна та ін. – X. : Право, 2009. – 351 с.

Стеблівський Ю. Системі правосуддя потрібна «цілюща» критика / Юрій Стеблівський // Юридич-ний

Третьякова О. В. Роль образования в развитии правовой культуры журналистов / О. В. Третьякова //

Право и образование. – 2009. – № 8. – С. 52–60.

Цимбалюк В. С. Мас-медіа-право в інформаційному суспільстві / В. С. Цимбалюк // Інформація і право. – 2011. – № 1(1). – С. 30–33.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.