Система безоплатної правової допомоги як реалізація конституційного права громадян України на професійну правничу допомогу

Ірина Хондогій

Анотація


Проаналізовано окремі аспекти системи безоплатної правової допомоги в контексті реалізації конституційного права громадян України на професійну правничу допомогу. Досліджено досвід держав-членів Ради Європи та ЄС, а також практику ЄСПЛ.

 

Проанализированы отдельные аспекты системы бесплатной правовой помощи в контексте реализации конституционного права граждан Украины на профессиональную юридическую помощь. Исследован опыт государств-членов Совета Европы и ЕС, а также практику ЕСПЧ.

 

The some aspects of the system of free legal aid in the context of realization of the constitutional right of
Ukrainian citizens to professional legal assistance is analyzed. The experience of the member states of the Council of Europe and the EU, and the practice of the ECHR has been researched.


Ключові слова


система; конституційне право; судочинство; право; адвокат

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Оцінювання системи безоплатної вторинної правової допомоги в Україні у світлі стандартів та передового досвіду Ради Європи : звіт, підгот. в межах проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримін. юстиції в Україні», фінансов. урядом Данії, лют. – черв. 2016 р. – Ст. 17.

Право на безоплатну правову допомогу: порадник для адвокатів щодо здійснення захисту гарантов. державою, розробл. Правов. Ініціативою Відкрит. Суспільства.

Принципи та керівні настанови ООН щодо доступу до правової допомоги в системі кримінального судочинства, 3 жовтня 2012 р., UN Doc. A/C.3/67/L.6, Вступ та п. 3.

-ий звіт про діяльність Комітету за 2001 р., CPT/Inf (2007) 47, п. 41; Звіт про візит до Вірменії з 2 по 12 квітня 2006 р., CPT/Inf (2007) 47, п. 23; Звіт про візит до Вірменії з 15 по 17 березня 2008 р., CPT/Inf (2010) 7, п. 24; Звіт про візит до Австрії з 14 по 23 квітня 2004 р., CPT/Inf (2005) 13, п. 26; Звіт про візит до Болгарії з 10 по 21 вересня 2006 р., CPT/Inf (2008) 11, п. 27; Звіт про візит до Угорщини від 30 березня по 8 квітня 2005 р., CPT/Inf (2006) 20, п. 23; Звіт про візит до Польщі з 4 по 15жовтня 2004 р., CPT/Inf (2006) 11, п. 21; Звіт про візит до Польщі з 26 листопада по 8 грудня 2009 р., CPT/Inf (2011) 20, п. 26.

Santambrogio v Italy, рішення ЄСПЛ від 21 вересня 2004 р., п. 55.

Pakelli v Germany, рішення ЄСПЛ від 25 квітня 1983 р., п. 34; Twalib v Greece, рішення ЄСПЛ від 9 червня 1998 р.

Benham v United Kingdom, рішення ЄСПЛ від 10 червня 1996 р., пп. 59 і 64.

Barsom and Varli v Sweden, рішення ЄСПЛ від 4 січня 2008 р.

Pham Hoang v France, рішення ЄСПЛ від 25 вересня 1992 р., п. 40.

Pham Hoang v France, рішення ЄСПЛ від 25 вересня 1992 р., п. 40.

Quaranta v Switzerland, рішення ЄСПЛ від 24 травня 1991 р., п. 34.

Barsom and Varli v Sweden, рішення ЄСПЛ від 4 січня 2008 р.

Biba v Greece, рішення ЄСПЛ від 26 вересня 2000 р., п. 29.

Barsom and Varli v Sweden, рішення ЄСПЛ від 4 січня 2008 р.

Право на ранній доступ до юридичної допомоги: порадник Правової ініціативи Інституту відкритого суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.opensocietyfoundations.org/briefingpapers/legal-tools-early-access-justice-europe.

Croissant v Germany, рішення ЄСПЛ від 25 вересня 1992 р., п. 29; Lagerblom v Sweden, рішення ЄСПЛ від 14 січня 2003 р., п. 55, згідно з яким Стаття 6(3)(c) не підлягає тлумаченню як така, що гарантує право на заміну призначеного державою адвоката.

Ramon Franquesa Freixas v Spain, рішення ЄСПЛ від 21 листопада 2000 р.

Kamasinski v Austria, рішення ЄСПЛ від 19 грудня 1989 р., пп. 65.; Artico v Italy, рішення ЄСПЛ від 13 травня 1980 р., п. 36; Sannino v Italy, рішення ЄСПЛ від 27 квітня 2006 р., п. 49; Czekalla v Portugal, рішення ЄСПЛ від 10 жовтня 2002 р., п. 60; Daud v Portugal, рішення ЄСПЛ від 21 квітня 1984 р., п. 38.

Artico v Italy, ECtHR, рішення ЄСПЛ від 13 травня 1980 р., п. 33.

Sannino v Italy, рішення ЄСПЛ від 27 квітня 2006 р., п. 51.

Aleksandr Butovenko v Ukraine, UNHRC, рішення від 19 липня 2001 р., U.N. Doc. CCPR/C/102/D/1412/2005 (2011), п. 4.14.

Salduz v Turkey, рішення Великої плати ЄСПЛ від 27 листопада 2008 р., п. 54.

Engel and Others v the Netherlands, рішення ЄСПЛ від 8 червня 1976 р., пп. 82, 83; Ezeh and Connors v the United Kingdom, рішення ЄСПЛ від 9 жовтня 2003 р., п. 82, Deweer v Belgium, рішення ЄСПЛ від 27 лютого 1980 р., пп. 42 і 46, Eckle v Germany, рішення ЄСПЛ від 15 липня 1982 р., п. 73; Цztьrk v. Germany, рішення ЄСПЛ від 21 лютого 1984 р., пп. 46-53.

Формування системи безоплатної правової допомоги в Україні : Вісник ВККА. – № 4. – вер. 2012 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.