Деякі особливості застосування взяття під варту як запобіжний захід в кримінальному провадженні

Ніна Рогатинська

Анотація


Розглянуто важливі питання застосування запобіжного заходу взяття під варту в кримінальному провадженні. Наведено підстави застосування тримання під вартою. Особливу увагу приділено клопотанню слідчого, прокурора про застосування взяття під варту, що подається слідчому судді.

 

Рассмотрено важные вопросы применения меры пресечения заключения под стражу в уголовном производстве. Приведены основания применения содержания под стражей. Особое внимание уделено ходатайству следователя, прокурора о применении заключения под стражу, подаваемого следственному судье.

 

The article discusses important issues preventive measure of detention in criminal proceedings. An application of the grounds of detention. Particular attention is giveto the petition prosecutor on the use of detention fed investigating judge.


Ключові слова


запобіжний захід; тримання під вартою; підстава застосування; кримінальне провадження

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 41.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. — [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практ. коментар / відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – Х. : Одіссей, 2013. – 1104 с.

Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини за 2014. – С. 456. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/41347776.

Корнуков В. М. Меры процесуального принуждения в уголовном судопроизводстве / В. М. Корнуков. – Саратов : Изд-во Сарат. юрид. Ин-та, 1978. – 137 с.

Керівники Суддів обговорили проблеми застосування КПК // Закон І бізнес – 2013. – № 35 (1125). – С. 10.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.