Окремі питання розірвання договору оренди (найму) майна

Юлія Труфанова

Анотація


Досліджено особливості розірвання договору при істотному порушенні умов договору. Приділено окрему увагу врегулюванню даного питання в судовій практиці.

 

Исследовано особенности расторжения договора при существенном нарушении условий договора. Уделено отдельное внимание урегулированию данного вопроса в судебной практике.

 

The author investigates special peculiarities of agreement(contract) breach in case of material agreement terms violation. Special attention is paid to the above mentioned point in judicial practice.


Ключові слова


істотне порушення умов договору; страхування орендованого майна; усунення вчинених порушень

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

Еремкина Т. А. Договор аренды и его роль в гражданском обороте: дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т. А. Еремкина. – М., 2008. – 169 с.

ПостановаВСУ у справі № 12/153 від 17.09.2002 : Інформаційно-правова система: «Ліга:Закон».

Постанова ВГСУ у справі № 29/250-10 від 15.02.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/14345059.

Постанова ВГСУ у справі № 16/124 (5/102) від 22.06.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/10224726.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.