Особливості спільної власності на землю за законодавством України

Ольга Паславська

Анотація


Здійснено наукове дослідження особливостей правового регулювання спільної власності на землю, яка
виникає між громадянами та юридичними особами, територіальними громадами та державою.

 

Проведено научное исследование особенностей правового регулирования совместной собственности на землю граждан и юридических лиц, территориальных органов государства.

 

In the article was performed scientific research of specifics for legislative management for real estate joint
ownership, which occurs between regular citizens and companies, governments and communities.


Ключові слова


спільна власність; правовий режим; земельна ділянка; власники землі

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – № 211–212. – 15 лист. – С. 3–14.

Земельний Кодекс України : наук.-практ. коментар / А. М. Мірошниченко, Р. І. Марусенко // Правова єдність. / Всеукр. асоц. видавців. – К., 2009. – С. 495.

Цивільний кодекс України № 435-ІV від16.01.2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.

ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад» із змінами станом на 14.03.2017 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2015. – № 13. – Ст. 91.

Роз’яснення Верховного Суду України від 29.10.2008 р., № 19-3767/0/8-08.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», із змінами і доповненнями, внесеними Законом України № 233-VII від 14 травня 2013 р.

Земельний Кодекс України : наук.-практ. коментар / за ред. В. І. Семчика. – К. : Ін Юре, 2003. – 676 с.

Титова Н. І. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України : наук.-навч. посіб. / Н. І. Типова. – Львів, 2005. – С. 367.

Електронний ресурс : http:// studopedia.su/20_8408_zemelnogo-kodeksu-ukraini.html.

Земельне право / за ред. В. І. Семчика і П. Ф. Кулинича. – К. : «Ін-Юре», 2001. – С. 119.

Носік В. В. Право власності на землю Українського народу : моногр. / В. В. Носік. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 544 с. – Бібліогр. : С. 507–543. – ISB № 966-667-224-3.

Мірошниченко. Земельне право України : підруч. / Мірошниченко / /Правова єдніст / Всеукр. асоц. видавців. – К., – 2009. – С. 711.

Коссак В. М. Здійснення та захист цивільних прав / В. М. Косак // Цивільне право України : підруч. : у 2 кн. Кн. 1 / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 206–218.

Вівчаренко О. А. Правова охорона земель в Україні : могногр. / О. А. Вівчаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – С. 333.

Дзера О. В. Цивільне право України : підруч. : у 2 кн. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К. : Юрінком Інтер, 2002.

Безсмертна Н. В. Здійснення громадянами права приватної власності. дис. кандидата юрид. наук : 12.00.03 / Н. В. Безсмертна. – К., 2001. – С. 213.

Шульга М. В. Земля і виробничі сільськогосподарські кооперативи: проблеми правового регулювання / М. В. Шульга, В. Ю. Уркевич // Вісник Академії правових наук. – 2003. – № 2 (33). – С. 593–600.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.