Окремі аспекти судового контролю в конституційному провадженні: теорія та практика

Володимир Розвадовський

Анотація


Досліджено проблеми суперечності Конституції України нормативно-правових актів, що є предметом конституційного контролю. Проаналізовано види (підходи) контролю, які здійснює Конституційний Суд
України за нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, рішеннями референдумів.

 

Исследовано проблемы противоречия Конституции Украины нормативно-правовых актов,которые
являются предметом конституционного контроля. Проанализировано виды (подходы) контроля, которые осуществляет Конституционный Суд Украины за нормативно-правовыми актами, международными договорами, решениями референдумов.

 

The article examines the problems of the contradictions of the Constitution of Ukraine with legal acts that
are the subject of constitutional control. The types (approaches) of control carried out by the Constitutional Court of Ukraine by normative legal acts, international agreements, decisions of referendums are analyzed.


Ключові слова


конституційний контроль; міжнародний договір; референдум; судовий контроль; парламент

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Закон України «Про Конституційний Суд України» № 422/96-ВР вiд 16.10.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/pro_konstitutsijnij_sud_ukraini.htm.

Рішення КСУ від 23 червня 1997 р. № 2-зп // КСУ РВ. – 1:22.

Кряжков В. А. Конституционная юстиция в Российской Федерации / В. А. Кряжков, Л. В. Лазарев. – М., 1998. – С. 78–79.

Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. – М.,1998. – С. 51.

Рішення КСУ у справі щодо внесення змін до Конституції України (КСУ ВР. – 1:217).

Висновок КСУ № 2-в/99 від 2 червня 1999 року // КСУ ВР. – 1:387.

Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. – С. 57.

Сравнительное конституционное право. – С. 215.

Хессе К. Основы конституционного права ФРГ / К. Хессе. – С. 54–57.

Кросс Р. Прецедент в английском праве / Р. Кросс. – М. : Юридическая литература, 1985. – С. 59, 88–89.

Кряжков В. А. Конституционная юстиция в Российской Федерации / В. А. Кряжков, Л. В. Лазарев. – С. 84, 271–174, 274.

Савчин М. Конституційний Суд України у механізмі гарантування прав і свобод людини / М. Савчин. –С. 37.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.