Аdministrative activity as part of activity of law enforcement agencies of Ukraine

Сергій Гречанюк

Анотація


Referring to the analysis of various problems of activity of different law enforcement agencies it is
necessary to start from already traditional for modern legal science issues of existence and functional affiliation of the system of law enforcement agencies. The complexity of this issue is not so much in the affiliation of a particular body to the system of law enforcement agencies, but in the dynamics of the processes of law enforcement system in general.


Ключові слова


аdministrative activity

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Belyakov K. I. Deyaki pytannya informatsiynoyi polityky pravookhoronnykh orhaniv Ukrayiny u period informatyzatsiyi [Elektronnyy resurs] / K. I. Belyakov. – Available at : http://www.srime-research.ru/library/beliakov.htm [in Ukranian].

Goyman V. I. Pravookhranitel'nyye organy v Sovetskom pravovom gosudarstve. Ponyatiye, sistema, napravleniya sovershenstvovaniya / V. I. Goyman, V. V. Lazarev // Teoreticheskiye i organizatsionno-pravovyye problemy primeneniya nakazaniya : sbornik nauchnykh trudov. – Ufa, 1990. – S. 3–16 [in Russian].

Goyman V. I. Pravookhranitel'nyye organy v mekhanizme pravovoy gosudarstvennosti / V. I. Goyman, V. V. Lazarev // Pravovoye gosudarstvo: problemy formirovaniya. – Krasnoyarsk : Izd-vo Krasnoyarskogo universiteta, 1991. – S. 55–72. [in Russian].

Piotrovskiy V. YU. Pravookhranitel'naya sistema v usloviyakh formirovaniya pravovogo gosudarstva v Rossii (Istoriko-pravovoy i teoretiko-pravovoy aspekty) : dis. ... kand. yurid. nauk : spets. 12.00.01 «Teoriya i istoriya gosudarstva i prava; istoriya pravovykh ucheniy» / Piotrovskiy Vladislav Yur'yevich ; Severo-Zapadnaya akademiya gosudarstvennoy sluzhby. – SPb., 2003. – 154 s. [in Russian].

Sud, pravookhoronni ta pravozakhysni orhany Ukrayiny : pidruchnyk / O. S. Zakharova, B. C. Kovalʹsʹkyy,

V. C. Lukomsʹkyy ta in. ; vidp. red. V. Malyarenko. – 3-tye vyd., pererobl. i dopovn. – K. : Yurinkom Inter,

– 352 s. [in Ukranian].

Burbyka M. M. Mizhnarodnyy dosvid administratyvno-pravovoho zabezpechennya vzayemodiyi pravookhoronnykh orhaniv / M. M. Burbyka // Nauka i pravookhorona. – 2013. – № 2(20). – S. 21–25 [in Ukranian].

Melʹnyk M. I. Pravookhoronni orhany ta pravookhoronna diyalʹnistʹ : navch. posib. / M. I. Melʹnyk,

M. I. Khavronyuk. – K. : Atika, 2002. – 576 s. [in Ukranian].

Serdyuk I. A. Pravookhoronni vidnosyny: ponyattya, yikh osoblyvosti ta vydy : dys. … kand. yuryd. nauk :

spets. 12.00.01 «Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchenʹ» / Serdyuk Ihor Anatoliyovych ; Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy universytet vnutrishnikh sprav. – K., 2008. – 200 s. [in Ukranian].

Zahumenna YU. O. Pravookhoronni orhany: ponyattya, oznaky, funktsiyi, osoblyvosti diyalʹnosti / YU. O. Zahumenna // Pravo i bezpeka. – 2010. – № 3. – S. 145–150 [in Ukranian].

Kuchuk A. M. Teoretyko-pravovi zasady pravookhoronnoyi diyalʹnosti v Ukrayini : dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 «Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchenʹ» / Kuchuk Andriy Mykolayovych ; Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – K., 2007. – 213 s. [in Ukranian].

Tyurina O. V. Suchasni systemy pravookhoronnykh orhaniv (porivnyalʹno-pravove doslidzhennya) : dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 «Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya pravovykh i politychnykh vchenʹ» / Tyurina Oksana Volodymyrivna ; Natsionalʹna akademiya vnutrishnikh sprav Ukrayiny. – K., 2001. – 184 s. [in Ukranian].

Pikulya T. O. Pravookhoronni orhany v mekhanizmi derzhavy Ukrayiny (teoretyko-pravovi pytannya funktsionuvannya) : dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.01 «Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh vchenʹ» / Pikulya Tetyana Oleksandrivna ; Natsionalʹna akademiya vnutrishnikh sprav Ukrayiny. – K., 2004. – 203 s. [in Ukranian].

Dzhafarova O. V. Sutnistʹ ta napryamky administratyvnoyi diyalʹnosti pravookhoronnykh orhaniv Ukrayiny [Elektronnyy resurs] / O. V. Dzhafarova. – Available at : http://www.pravoznavec.com.ua/period/

article/3678/%CE.. [in Ukranian].

Serdyuk I. A. Pravookhoronni vidnosyny: ponyattya, yikh osoblyvosti ta vydy : dys. … kand. yuryd. nauk :

spets. 12.00.01 «Teoriya ta istoriya derzhavy i prava; istoriya politychnykh i pravovykh uchenʹ» / Serdyuk Ihor Anatoliyovych ; Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy universytet vnutrishnikh sprav. – K., 2008. – 200 s. [in Ukranian].

Ilʹchenko O. V. Vyznachennya systemy derzhavnykh pravookhoronnykh orhaniv Ukrayiny ta yikh mistse v

systemi orhaniv derzhavnoyi vlady [Elektronnyy resurs] / O. V. Ilʹchenko. – Available at : http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/22651/5/11iovodv.pdf [in Ukranian].

Pro derzhavnyy zakhyst pratsivnykiv sudu i pravookhoronnykh orhaniv : Zakon Ukrayiny vid 23 hrudnya

roku № 3781-XII // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 1994. – № 11. – St. 50. [On State Protection of court employees and law enforcement agencies: Law of Ukraine of December 23, 1993 № 3781-XII // Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. – 1994. – № 11. – St. 50.]

Pro demokratychnyy tsyvilʹnyy kontrolʹ nad Voyennoyu orhanizatsiyeyu i pravookhoronnymy orhanamy derzhavy : Zakon Ukrayiny vid 19 chervnya 2003 roku № 975–IV // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2003. – № 46. – St. 366. [On democratic civil control over the military and law enforcement agencies of the state: Law of Ukraine of June 19, 2003 № 975-IV // Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. – 2003. – № 46. – St. 366].

On the fundamentals of National Security of Ukraine: Law of Ukraine of June 19, 2003 № 964-IV // Bulletin

of Verkhovna Rada of Ukraine. - 2003. – №39. – St. 351 [Pro osnovy natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 19 chervnya 2003 roku № 964–IV // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2003. – №39. – St. 351.].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.057

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.