ДОСВІД СІНГАПУРУ ТА ГОНКОНГУ ЩОДО ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Олександр Скомаров

Анотація


Скомаров О. Досвід Сінгапуру та Гонконгу щодо функціонування спеціальних антикорупційних органів та можливість його застосування в Україні .

 

Розглянуто досвід роботи антикорупційних органів Сінгапуру та Гонконгу, а також визначені способи удосконалення законодавства про діяльність Національного антикорупційного бюро України з урахуванням цього досвіду.

 

Скомаров О.Опыт Сингапура и Гонконга  в отношении функционирования специальных антикоpрупционных органов и возможность его применения в Украине.

 

Рассмотрен опит работы антикоррупционных органов Сингапура и Гонконга, а также определены способы совершенствования законодательства о деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины с учетом этого опыта.

 

.

Skomarov  O. Singapore’s and Hong Kong’s experience of activity of special anti-corruption agencies and the possibility of its application in Ukraine.

 

The article considers the anti-corruption experience of  Singapore and Hong Kong, and also determined ways to improve legislation on the activities of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine on the basis of this experience.


Ключові слова


корупція; антикорупційний орган; протидія корупції; антикорупційне бюро; правоохоронний орган.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. Закон України №251-V від 18 жовтня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27 січня 1999 року. Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. : Закон України №253-V від 18 жовтня 2006 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_101.

Козленко В. Адміністративно-правові основи діяльності Національного антикорупційного бюро України : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Володимир Григорович Козленко. – К., 2016. – 209 с.

Jasper Johnson How to monitor and evaluate anti-corruption agencies: Guidelines for agencies, donors, and evaluators //Jasper Johnson, Herald Mathisen, Hannes Hechler, Luís de Sousa [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.u4.no/publications/how-to-monitor-and-evaluate-anti-corruption-agencies-guidelines-for-agencies-donors-and-evaluators-2/.

Зарубіжний досвід створення та діяльності спеціальних антикорупційних органів: наук.-практ. посібник / за заг. ред. першого заступ. Генерального прокурора України В. Гузиря. – К. : Національна академія прокуратури України, 2015. – 313 с.

Клеменчич Г. Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції. Огляд моделей / Г Клеменчич,Я. Стусек, І. Гайка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/dataoecd/7/51/39972270.pdf.

Закон України «Про запобігання корупції»: від 14 жовтня 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

Офіційний сайт Бюро з розслідування випадків корупції Сінгапуру [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.cpib.gov.sg/about-cpib/our-heritage.

Спеціалізовані інституції з боротьби проти корупції огляд моделей // Організація економічного співробітництва і розвитку: мережа боротьби проти корупції для країн Східної Європи і Центральної Азії, 2007. – 131 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/dataoecd/7/51/39972270.pdf.

Офіційний сайт Бюро з розслідування випадків корупції Сінгапуру [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: https://www.cpib.gov.sg/legislation/prevention-corruption-act.

Антикоррупционная политика в странах Восточной Азии: особенности, результаты, перспективы [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://2010-2013.iwep.kz/index.php?newsid=599.

Офіційний сайт Незалежної комісії по боротьбі з корупцією Гонконгу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.icac.org.hk/en/about_icac/le/index.html.

Офіційний сайт Незалежної комісії по боротьбі з корупцією [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.icac.org.hk/flemanager/en/Content_1015/201206.pdf.