ОСОБИ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОПИТУ ЯК СВІДКИ

Ніна Рогатинська

Анотація


Рогатинська Н.Особи, які не підлягають допиту як свідки.

 

Наведено перелік осіб, які не підлягають допиту як свідки. Розглянуто повноваження осіб, які не підлягають допиту як свідки.

 

Рогатинская Н. Лица, которые не подлежат допросу в качестве свидетеля.

 

Приведен перечень лиц, которые не подлежат допросу в качестве свидетелей. Рассмотрены полномочия лиц, которые не подлежат допросу в качестве свидетелей.

 

Rohatynska N.

 

This article provides a list of persons who are not subject to examination as witnesses. We consider those powers that are not subject to examination as witnesses.


Ключові слова


cвідок; допит; процесуальний статус; кримінальне провадження.

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кримінальний процесуальний кодекс України [чинне законодавство зі змінами та допов. cтаном на 2 серп. 2016 р.]. – К. – 2016. – 372 с.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» №5076-VI від 05.07.2012 р. [Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Закон України «Про нотаріат» [Електронний ресурс] / №3426-XII від 02.09. 1993 p. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Основи законодавства України про охорону здоров’я [Електронний ресурс] / № 2801-XII від 19.11.1992 Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Кримінальний кодекс України №2341-III від 05.04.2001 / Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – №25–26. – Ст. 131.

Потайчук І. Участь священнослужителів в якості свідків у кримінальному процесі України / І. Потайчук // Часопис Національного університету «Острозька академія». – 2013. – Серія «Право».– №1(7) – С.1–11.

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу)» від 16. 11. 1992 р. //Відомості Верховної Ради України (ВВР).– №1. Ст. 1.

Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – №10. – Ст. 43.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 02.06.2016 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Закон України «Про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства» від 23 грудня 1993 р. [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іно земних держав в Україні, №198/93 від 10.06.1993 р. затверджене Указом Президента України [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.