Актуальні проблеми правознавства

 

Збірник наукових праць Юридичного факультету

Тернопільського національного економічного університету

Рік заснування: 2011

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ № 1784106691 від 17.03.2011 ISSN 2524-0129

Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693

Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Приймаються до розгляду матеріали за наступною проблематикою:

1. Адміністративне судочинство: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку

2. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права

3. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право

4. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право

5. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза.  Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.

6. Погляд економіста

7. Трибуна молодого вченого

8. Психологія та соціологія для юриста

9. Рецензії

 

Головний редактор – Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Тернопільського національного економічного університету, доктор юридичних наук, професор Гречанюк Сергій Костянтинович.

Заступник головного редактора – Калаур Іван Романович, завідувач кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ, доктор юридичних наук, професор.

Редакційна колегія:

Крупчан Олександр Дмитрович, директор Інституту НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України.

Галянтич Микола Костянтинович, заступник директора з наукової роботи НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, доктор юридичних наук, професор.

Галай Андрій Олександрович, професор кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ, доктор юридичних наук, доцент.

Кіндюк Борис Володимирович, професор кафедри теорії та історії держави і права ТНЕУ, доктор юридичних наук, професор.

Стефанчук Руслан Олексійович, Голова ГО «Ліга професорів права», доктор юридичних наук, професор, Член-кореспондент НАПрН України.

Волошин Юрій Олексійович, завідувач кафедри міжнародного права Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор.

Сердюк Павло Павлович, науковий співробітник науково-методичного забезпечення організації роботи та управління в органах прокуратури Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, професор.

Христинченко Надія Петрівна, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань ТНЕУ, доктор юридичних наук, доцент.

Банах Сергій Володимирович, декан юридичного факультету ТНЕУ, кандидат юридичних наук.

Слома Валентина Миколаївна, заступник декана юридичного факультету ТНЕУ, кандидат юридичних наук, доцент.

Кравчук Микола Володимирович, завідувач кафедри теорії та історії держави і права ТНЕУ, кандидат юридичних наук, доцент.

Рогатинська Ніна Зіновіївна, завідувач кафедри кримінального права та процесу ТНЕУ, кандидат юридичних наук, доцент.

Жукорська Ярина Михайлівна, доцент кафедри  міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії, кандидат юридичних наук, доцент.

Іноземні члени редакційної колегії:

Дзієга Анжей,  декан факультету права, канонічного права та управління Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ, доктор юридичних наук, професор (Польща).

Межарос Петер, доцент кафедри цивільного та комерційного права Тарнавського університету, доктор юридичних наук (Словаччина).

Пірніор Петр, заступник декана факультету права та управління Сілезійського університету в Катовіцах, доктор юридичних наук, професор (Польща).

Флогаітіс Спірідон, директор Європейської організації публічного права (Греція), доктор юридичних наук, професор (Греція).

Цоль Фредерік, професор кафедри цивільного права Ягелонского университету, завідувач кафедри європейського і польського приватного права та порівняльного правознавства Оснабрюцького університету, доктор юридичних наук, професор (Польща).


№ 1 (2019): Актуальні проблеми правознавства

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Андрій Грубінко
PDF
5-10
Тетяна Подковенко
PDF
11-16
Лілія Рябовол
PDF
17-22
Віктор Савенко
PDF
23-27
Катерина Трошкіна
PDF
28-34
Василь Ухач
PDF
35-42

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Олексендр Баганець
PDF
43-48
Вадим Гуцул
PDF
49-53
Сергій Книш
PDF
54-59
Олександра Олійничук, Ірина Чайка
PDF
60-65
Максим Цикал, Наталя Шамрук
PDF
66-71
Костянтин Фліссак
PDF
72-80
Михайло Хіля
PDF
81-85
Наталія Чудик
PDF
86-90

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Uliana Koruts, Mikhail Bazhenov
PDF
91-94
Юлія Соколовська
PDF
95-101
Юлія Труфанова
PDF
102-106

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Сергій Банах, Людмила Совтис
PDF
107-112
Оксана Вівчар
PDF
113-119
Сергій Гайдай
PDF
120-125
Анфіса Нашинець-Наумова
PDF
126-131
Петро Маланчук
PDF
132-135
Роман Олійничук
PDF
136-139
Юрій Пілюков
PDF
140-144
Лілія Полуніна
PDF
145-151
Богдан Прокопів
PDF
152-156
Олександр Фролов
PDF
157-161
Олександр Шрамко
PDF
162-165