Актуальні проблеми правознавства

 

Збірник наукових праць Юридичного факультету

Тернопільського національного економічного університету

Рік заснування: 2011

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ № 1784106691 від 17.03.2011

Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693

ISSN print 2524-0129

ISSN online 2664-5718

DOI: https://doi.org/10.35774/app

Видання включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Приймаються до розгляду матеріали за наступною проблематикою:

1. Адміністративне судочинство: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку

2. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права

3. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право

4. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право

5. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза.  Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.

6. Погляд економіста

7. Трибуна молодого вченого

8. Психологія та соціологія для юриста

9. Рецензії

 


№ 2 (2019): Актуальні проблеми правознавства

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Марія Братасюк, Оксана Росоляк
PDF
5-12
Андрій Грубінко
PDF
13-19
Ігор Дацків
PDF
20-25
Віктор Савенко
PDF
26-32

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Вікторія Галай
PDF
33-38
Ганна Губіна
PDF
39-42
Вадим Гуцул
PDF
43-48
Наталія Мазурик
PDF
49-54
Сергій Мельник
PDF
55-60
Віталій Микитин
PDF
61-66
Юрій Ніронка
PDF
67-71
Олена Облещук
PDF
72-76
Ігор Скляренко
PDF
77-82
Галина Терещук
PDF
83-88
Михайло Хиля
PDF
89-94
Артур Шаталюк
PDF
95-99
Оксана Шевчук, Ольга Федишин
PDF
100-105
Roksolana Hrechaniuk
PDF
106-110

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Мар’яна Вербіцька, Владислав Вакіряк
PDF
111-116
Ольга Зигрій
PDF
117-121
Валерія Круковес
PDF
122-126
Ірина Лукасевич-Крутник
PDF
127-132
Наталія Майка, Оксана Яцишин
PDF
133-137
Юлія Труфанова
PDF
138-143
Володимир Фрончко
PDF
144-148

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Сергій Банах
PDF
149-156
Наталія Голота
PDF
157-162
Анна Мокрицька, Тетяна Сліпченко
PDF
163-168
Юрій Пілюков
PDF
169-174
Олександр Шрамко
PDF
175-180