Актуальні проблеми правознавства

 

Збірник наукових праць Юридичного факультету

Тернопільського національного економічного університету

Рік заснування: 2011

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ № 1784106691 від 17.03.2011 ISSN 2524-0129

Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693

Приймаються до розгляду матеріали за наступною проблематикою:

1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права.

2. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право.

3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарське-процесуальне право.

4. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза. Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.


№ 3 (2017): АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА

Зміст

1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Сергій Банах
PDF
5-9
Анжеліка Баран
PDF
10-14
Андрій Грубінко
PDF
15-19
Валентина Кравчук
PDF
20-24
Микола Кравчук
PDF
25-30
Роман Мудрак
PDF
31-35
Тетяна Подковенко, Наталія Фігун
PDF
36-40
Василь Ухач
PDF
41-46

2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Євген Годованик
PDF
47-51
Сергій Гречанюк, Наталія Пузирна, Галина Терещук, Роксолана Гречанюк
PDF
52-55
Денис Демків
PDF
56-59
Ярина Жукорська
PDF
60-64
Юрій Зарембський
65-70
Віталій Кондратенко
PDF
71-75
Анна Мокрицька, Анна Петриків
PDF
76-79
Ірина Молень
PDF
80-85
В"ячеслав Пузирний
86-90
Катерина Трошкіна
PDF
91-95
Оксана Шевчук, Наталія Ментух
PDF
96-99
Ірина Юркевич
PDF
100-104

3. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Михайло Боженов
PDF
105-110
Наталія Бутрин-Бока
PDF
111-116
Юлія Гладьо
PDF
117-121
Сергій Дяченко, Діана Ліхтанська
PDF
122-126
Ганна Стахира
PDF
127-130
Аліна Філімонова
PDF
131-134
Ірина Цвігун
PDF
135-140
Ірина Черніцька
PDF
141-147

4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Ірина Єдинак
PDF
148-154
Ольга Карапетян, Тетяна Скакун
PDF
155-158
Юлія Муравська (Якубівська)
PDF
159-164
Ольга Ніпіаліді
PDF
165-170
Роман Олійничук
PDF
171-174
Юрій Пілюков
PDF
175-179
Богдан Прокопів, Вероніка Бейгер
PDF
180-185
Антоніна Фаріон
PDF
186-192
Наталія Чудик
PDF
193-196

5 ПОГЛЯД ЕКОНОМІСТА

Олександра Олійничук, Яна Швець
PDF
197-200

6. ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ануш Мнацаканян
PDF
201-206