Актуальні проблеми правознавства

 

Збірник наукових праць Юридичного факультету

Західноукраїнського національного університету

Рік заснування: 2011

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ № 1784106691 від 17.03.2011

Включений до переліку фахових видань України з юридичних наук Наказом МОН України від 10.05.2017 № 693

Відповідно до наказу МОН України №1643 від 28.12.2019 р. збірник наукових праць "Актуальні проблеми правознавства" включений до переліку друкованих наукових фахових видань України категорії «Б» ( «Юридичні науки», спеціальність 081). 

ISSN print 2524-0129

ISSN online 2664-5718

DOI: https://doi.org/10.35774/app

Видання включено до міжнародних наукометричної баз Index Copernicus International Crossref, GoogleScholar та розміщений на сайті бібліотеки імені В. Вернадського.

Приймаються до розгляду матеріали за наступною проблематикою:

1. Адміністративне судочинство: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку

2. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права

3. Конституційне право. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. Міжнародне право

4. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Господарське право. Господарсько-процесуальне право

5. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес та криміналістика. Судова експертиза.  Оперативно-розшукова діяльність. Судоустрій. Прокуратура та адвокатура.

6. Погляд економіста

7. Трибуна молодого вченого

8. Психологія та соціологія для юриста

9. Рецензії

 


№ 1 (2020): Актуальні проблеми правознавства

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Андрій Грубінко, Анна Кучер
PDF
5-11
Оксана Гомотюк
PDF
12-24
Жанна Павленко, Діана Свистун
PDF
25-31
Тетяна Подковенко
PDF
32-39
Віктор Савенко
PDF
40-43

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. ФІНАНСОВЕ ПРАВО. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Олександр Авраменко
PDF
44-47
Мар’яна Вербіцька, Вікторія Ботвинник
PDF
48-51
Мар’яна Вербіцька, Анастасія Гоголь
PDF
52-57
Оксана Вівчар, Володимир Гевко
PDF
58-64
Ольга Карапетян
PDF
65-70
Владислав Коломієць
PDF
71-74
Ігор Костяков
PDF
75-80
Євген Неборський
PDF
81-86
Назар Ногас
PDF
87-95
Олександра Олійничук, Сергій Хом’юк
PDF
96-102
Володимир Панченко
PDF
103-109
Оксана Росоляк, Наталія Дрижак
PDF
110-115
Уляна Русанюк
PDF
116-122
Віталій Сімчук
PDF
123-127
Тетяна Сліпченко
PDF
128-133
Karolina Szelągowska
PDF
134-142

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУ

Василь Варавка
PDF
143-151
Ольга Зигрій, Софія Копча
PDF
152-157
Надія Москалюк
PDF
158-163
Ольга Ніпіаліді, Олександра Васильчишин
PDF
164-169
Юлія Павлюченко
PDF
170-175
Володимир Погребняк
PDF
176-180
Nataliia Maika, Nataliia Butryn-Boka
PDF
181-184

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Сергій Банах
PDF
185-196
Ігор Козич
PDF
197-201
Петро Маланчук
PDF
202-205