№ 1 (2018)

ACTUAL PROBLEMS OF LAW

DOI: https://doi.org/10.35774/app2018.01

Зміст

HISTORY AND THEORY OF STATE AND LAW

Anzhelika Baran
PDF
5-10
Mariia Bratasiuk, Oksana Rosoliak
PDF
11-17
Volodymyr Hrechenko, Oleh Martseliak
PDF
18-23
Andrii Hrubinko, Anna Kucher
PDF
24-28
Mykola Kravchuk, Viktoriia Matola
PDF
29-35
Tetiana Podkovenko
PDF
36-41
Vasyl Ukhach, Uliana Syrko
PDF
42-48

CONSTITUTIONAL LAW. ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS. FINANCE LAW. INFORMATION LAW. INTERNATIONAL LAW

Siuzanna Barehamian, Natalia Dudar
PDF
49-54
Nataliia Blazhivska
PDF
55-62
Viacheslav Volik
PDF
63-67
Andrii Halai, Viktoriia Halai
PDF
68-72
Artur Horodovenko
PDF
73-79
Yevhen Hodovanyk
PDF
80-85
Stanislav Zlyvko
PDF
86-90
Mykola Ivanets
PDF
91-95
Nataliia Naulik, Anatolii Horzov
PDF
96-101
Vadym Piankovskyi
PDF
102-106
Nataliia Rybalka, Sviatoslav Mazuryk, Halyna Tereshchuk
PDF
107-110
Maksym Sykal
PDF
111-114

CIVIL LAW AND CIVIL PROCESS. FAMILY LAW. INTERNATIONAL PRIVATE LAW. COMMERCIAL LAW. COMMERCIAL-PROCEDURAL LAW.

Vasyl Andriiv, Tetiana Vakhonieva
PDF
115-123
Mariana Verbitska
PDF
124-129
Olha Zyhrii, Viktor Malynovskyi
PDF
130-134
Ruslan Kolosov
PDF
135-140
Volodymyr Kusmartsev, Yevhen Vorko
PDF
141-144
Roman Oliinychuk
PDF
145-148
Yurii Piliukov
PDF
149-154
Bohdan Prokopiv
PDF
155-161
Nina Rohatynska
PDF
162-166

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY. THE PENAL LAW. CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS. FORENSIC EXAMINATION. OPERATIONAL AC

Olha Yakymchuk
PDF
167-172

SPECIAL GUEST

Beata Baran
PDF
173-175