№ 4 (2017)

ACTUAL PROBLEMS OF LAW

DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.04

Зміст

HISTORY AND THEORY OF STATE AND LAW

Snizhana Verba
PDF
5-8
Vladyslav Graboviy
PDF
9-13
Andrii Hrubinko
PDF
14-20
Borys Kindyuk
PDF
21-26
Valentina Kravchuk, Nadiia Stashkіv
PDF
27-33
Mykola Kravchuk
PDF
34-39
Oleksandr Patlachuk
PDF
40-46
Tetiana Podkovenko
PDF
47-54
Vasyl’ Uhach, Lidia Kalaur
PDF
55-60

CONSTITUTIONAL LAW. ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS. FINANCE LAW. INFORMATION LAW. INTERNATIONAL LAW

Oleksandr Gavrylenko
PDF
61-67
Natalia Golota
PDF
68-73
Stanislav Zlyvko
PDF
74-79
Serhii Kohanchuk
PDF
80-84
Nikita Lykhachov
PDF
85-91
Mykhailo Liakh
PDF
92-96
Oleksii Navrockyi
PDF
97-105
Oleksandra Oliynychuk, Natalia Dryzhak
PDF
106-111
Oksana Rosoliak, Olha Dyakovych
PDF
112-117
Kateryna Rostovska
PDF
118-122
Liudmyla Savranchuk
PDF
123-127
Serhii Savranchuk
PDF
128-132
Kristina Strukova
PDF
133-138
Vitalii Terehov
PDF
139-144
Petro Chornopyskyy
PDF
145-152
Natalia Chudyk
PDF
153-158
Oksana Shevchuk
PDF
159-163
Oleksandr Shevchuk
PDF
164-169
Ievgenii Shulga
PDF
170-175

CIVIL LAW AND CIVIL PROCESS. FAMILY LAW. INTERNATIONAL PRIVATE LAW. COMMERCIAL LAW. COMMERCIAL-PROCEDURAL LAW.

Ihor Bodnarchuk, Anton Udych
PDF
176-179
Natalia Bytrun-Boka, Snizhana Diachuk
PDF
180-183
Kristina Voznyakovs`ka
PDF
184-190
Nadiia Hnat
PDF
191-196
Alla Drobchack, Anasnasiia Kravets
PDF
197-201
Olha Zygrii, Roman Mudryk, Hanna Sadivska
PDF
202-206
Iryna Lukasevych-Krutnyk
PDF
207-211
Vitalii Mykytyn, Iryna Maryniak
PDF
212-215
Lidiia Parashchuk
PDF
216-222
Nadiia Sampara
PDF
223-229
Olena Tkachenko
PDF
230-235
Yulia Trufanova, Tetiana Verba
PDF
236-240
Volodymyr Fronchko
PDF
241-245
Iryna Tsvigun
PDF
246-252

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY. THE PENAL LAW. CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS. FORENSIC EXAMINATION. OPERATIONAL AC

Roman Oliynychuk
PDF
253-256
Yurii Pilyukov
PDF
257-262
Bohdan Prokopiv
PDF
263-267
Nina Rogatynska
PDF
268-271
Yaroslav Fokin
PDF
272-276

SPECIAL GUEST

Kamil Majewski
PDF
277-279