№ 3 (2017)

ACTUAL PROBLEMS OF LAW

DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.03

Зміст

HISTORY AND THEORY OF STATE AND LAW

Serhii Banakh, Viktoria Savicka
PDF
5-9
Angelika Baran
PDF
10-14
Andrii Hrubinko
PDF
15-19
Valentina Kravchuk
PDF
20-24
Mykola Kravchuk
PDF
25-30
Roman Mudrak
PDF
31-35
Tetiana Podkovenko, Natalia Fihun
PDF
36-40
Vasil Ukhach
PDF
41-46

CONSTITUTIONAL LAW. ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS. FINANCE LAW. INFORMATION LAW. INTERNATIONAL LAW

Yevhen Hodovanyk
PDF
47-51
Serhii Hrechaniuk, Natalia Puzyrna, Galina Tereshchuk, Rorsolana Hrechaniuk
PDF
52-55
Denys Demkiv
PDF
56-59
Yaryna Zhukorska, Iryna Banakh
PDF
60-64
Yurii Zarembskyi
PDF
65-70
Vitalii Kondratenko
PDF
71-75
Anna Mokritska, Anna Petrykiv
PDF
76-79
Iryna Molen
PDF
80-85
Viacheslav Puzyrnyi
PDF
86-90
Kateryna Troshkina
PDF
91-95
Oksana Shevchuk, Natalia Mentuh
PDF
96-99
Iryna Yurkevych
PDF
100-104

CIVIL LAW AND CIVIL PROCESS. FAMILY LAW. INTERNATIONAL PRIVATE LAW. COMMERCIAL LAW. COMMERCIAL-PROCEDURAL LAW.

Mykhailo Bazhenov
PDF
105-110
Natalia Bytrun-Boka
PDF
111-116
Yulia Glado
PDF
117-121
Serhii Dyachenko, Diana Lihtanska
PDF
122-126
Hanna Stakhyra
PDF
127-130
Alina Filimonova
PDF
131-134
Iryna Tsvihun
PDF
135-140
Iryna Chernitska
PDF
141-147

CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY. THE PENAL LAW. CRIMINAL PROCEDURE AND CRIMINALISTICS. FORENSIC EXAMINATION. OPERATIONAL AC

Iryna Yedynak
PDF
148-154
Olha Karapetyan, Tetiana Skakun
PDF
155-158
Yulia Muravska (Yakubivska)
PDF
159-164
Olha Nipialidy
PDF
165-170
Roman Oliynychuk
PDF
171-174
Yurii Pilyukov
PDF
175-179
Bohdan Prokopiv, Veronika Beiger
PDF
180-185
Antonina Farion
PDF
186-192
Natalia Chudyk
PDF
193-196

ECONOMIST’S VIEW

Oleksandra Oliynychuk, Yana Shvets
PDF
197-200

YOUNG SCIENTIST’S TRIBUNE

Anush Mnatsakanyan
PDF
201-206