Bank cards as a fraud object: state and combating the phenomenon

Oleksandra Oliynychuk

Анотація


The volume of card fraud in Ukraine in recent years was analyzed in the article. The world trends of the phenomenon were shown. The basic methods of card fraud were characterized.The aspects of the Ukrainian Interbank Association of Payment Systems Members «EMA» activity toward preventing the card fraud were highlighted. The ways of combating the card fraud were defined.

Ключові слова


bankcard, fraud, methods of fraud, crime, responsibility, criminal law

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Abramov, K. Internet-shakhraystvo z platizhnymy kartkamy ta metody zakhystu vid noho [Internet fraud with payment cards and methods of protection against it]. http://www.ufin.com.ua. Retrieved from http://www.ufin.com.ua/analit_mat/poradnyk/094.htm [in Ukrainian].

Glotov, M. Kak zashchitit svoi dengi na kartochke [How to protect your money on a card]. https://www.epravda.com.ua. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2015/07/8/549843/ [in Russian].

Nekrasov, V. Ataka po telefonu: Ukrainu nakryla volna kibermoshennichestva [The attack on the phone: Ukraine was covered by a wave of cyber fraud]. https://www.epravda.com.ua. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2017/01/30/619178/ [in Russian].

Oliynychuk, O. I. (2016). Pravovi osnovy protydiyi ekonomichniy zlochynnosti [Legal principles of combating economic crime]. Ternopil : FOP Shpak V.P. [in Ukrainian].

Osyka, I. M. Ohlyad Mizhnarodnoho naukovo-praktychnoho seminaru "Protydiya ekonomichniy zlochynnosti" [Review of the International Scientific and Practical Seminar "Countering Economic Crime"]. http://www.univd.edu.ua. Retrieved from http://www.univd.edu.ua/_projects/ezloch_kor/docs/zahid/oglyad.doc [in Ukrainian].

Pirog, S.O. (2008). Platizhni systemy : navch. posib. dlya vuziv [Payment Systems: Teach. manual for high schools].Kyiv: CTL [in Ukrainian].

Perezhniak, S.V. (2013). Ryzyky ta alhorytmy zakhyctu suchasnykh bankivskykh kartkovykh tekhnolohiy [Risks and algorithms for the protection of modern banking card technologies]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen - Bulletin of social and economic research (issue 2(2)), (pp. 60-67) [in Ukrainian].

Posolstvo SHA. Ukrainskaya mezhbankovskaya assotsiatsiya chlenov platezhnykh [Embassy of the United States. Ukrainian Interbank Association of Payment Members]. https://ema.com.ua. Retrieved from https://ema.com.ua/about-association/association-members-parners/partners/embassy-of-the-usa/ [in Russian].

Rezultaty raboty. Ukrainskaya mezhbankovskaya assotsiatsiya chlenov platezhnykh system [Results of the work. Ukrainian Interbank Association of Payment System Members]. https://ema.com.ua. Retrieved from https://ema.com.ua/about-association/history-of-organization/ [in Ukrainian].

Romanenko, T.V. (2016). Osoblyvosti slidovoyi kartyny shakhraystv, shcho vchynyayutsya v merezhi Internet [Features of a trace pattern of fraud committed on the Internet]. Molodyy vchenyy - Young scientist, 1(2), (pp. 51–54) [in Ukrainian].

Samoilov, S.V. (2014). Typovi slidchi sytuatsiyi pochatkovoho etapu rozsliduvannya shakhraystv, shcho vchynyayutsya z vykorystannyam merezhi "Internet", vidpovidni yim slidchi versiyi ta alhorytmy yikh perevirky [Typical investigatory situations of the initial stage of fraud investigations conducted using the Internet, relevant investigative versions of them and algorithms for their verification]. Problemy pravoznavstva ta pravookhoronnoyi diyalnosti - Problems of law and law enforcement, 4, (pp. 25-31) [in Ukrainian].

Skymmynh v bankomatakh. [Skimming in ATMs]. http://www.chclub.ru. Retrieved from http://www.chclub.ru/skimmingatm [in Ukrainian].

U 2016 rotsi kibershakhrayi vkraly z kartok ukrayintsiv 339 milyoniv [In 2016, cybersecurity stole 339 million from Ukrainian cards]. https://www.epravda.com.ua. Retrieved from https://www.epravda.com.ua/news/2017/01/26/618965/ [in Ukrainian].

Shapochka, S. (2014). Do pytannya borotʹby zshakhraystvom, yake vchynyayetsya z vykorystannyam mozhlyvostey merezhi Internet [To the issue of struggle withshuffling, which is committed using the possibilities of the Internet]. Pravova informatyka – Legal Informatics, 3, (pp. 89–95) [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.091