The development of migration policy of Ukraine under the influence of European Integration processes

Tetiana Drakokhrust

Анотація


In the article the basic stages of the migration policy of Ukraine have been given. The main legal acts which regulate the migration relationship have been analyzed. In the article attention was given to the regulations that have been improved under the influence of European integration processes. Also the positive and negative aspects of the introduction of biometric passports have been pointed

Ключові слова


migration policy, legal relationship, European Union, integration, biometric passport, refugees, illegal migration

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Malinovska, O. A. (2014). Mihratsiyna polityka Yevropeyskoho soyuzu: vyklyky ta uroky dlya Ukrainy [European Union Migration Policy: Challenges and Lessons for Ukraine]. Kyiv: NISS

Kopytko, T. Zamina identyfikatsiynoho dokumentu ukrayintsiv u konteksti zblyzhennya iz Yevropeyskym Soyuzom [Replacement of the identification document of Ukrainians in the context of rapprochement with the European Union]. http://nbuviap.gov.ua. Retrieved from http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1880:zakonodavchi-aspekti-vprovadzhennya-id-kartok-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350 [in Ukrainian].

Ukrayintsi rynuly otrymuvaty biometrychni pasporty: u Mihratsiyniy sluzhbi podilylysʹ statystykoyu [Ukrainians rushed to receive biometric passports: they shared statistics with the Migration Service]. http://www.5.ua. Retrieved from http://www.5.ua/suspilstvo/ukraintsi-posunuly-otrymuvatybiometrychni-pasporty-u-mihratsiinii-sluzhbi-nazvaly-kilkist-vydanykh-dokumentiv-142645.html [in Ukrainian].

Nabuv chynnosti Zakon "Pro perekhid na biometrychni pasporty" [The law on switching to biometric passports came into force]. http://glavcom.ua. Retrieved from http://glavcom.ua/news/nabuv-chinnosti-zakon-pro-perehid-na-biometrichni-pasporti-375529.html [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.35774/app2017.01.023